sâmbătă, 1 octombrie 2011

Impozit nerezidenti

Nerezidentii sunt persoane fizice sau juridice straine care obtin venituri impozabile din Romania, de la un rezident roman sau prin sediile permanente de pe teritoriul Romaniei ale nerezidentilor.
Prin venituri impozabile obtinute din Romania se intelege:
- dividende de la o persoana juridica romana
- dobanzi
- redevente
- comisioane
- venituri din prestarea de servicii de management sau consultanta
- venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acelui transport
- venituri din profesii independente desfasurate in Romania
- venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania
- venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania
- venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane.
Locul prestarii respectivelor servicii trebuie sa fie in Romania. Daca locul prestarii nu este in Romania atunci nu se plateste impozit pe nerezidenti.

Daca se stipuleaza ca suma care se va plati nerezidentului este suma bruta (prevazuta in contract) si nu se stabileste ca se retine impozitul din factura si nici nu avem certificat de rezidenta fiscala de la furnizor... atunci impozitul se va calcula astfel:

Suma prevazuta de contract : 1000 EUR curs 4,20 LEI/EUR
calcul impozit : 1000 EUR x 16/84 = 190,48 EUR curs 4.21 LEI/EUR

Inregistrarea contabila a impozitului pe nerezidenti :
635 = 446 190,48 EUR 801,92 LEI nedeductibil fiscal
Inregistrarea facturii : presupunem ca este o prestare de servicii de consultanta:
628 = 401 1000 EUR 4200 LEI

Plata facturii curs 4,23 LEI/EUR : 401 = 5124 1000 EUR 4200 LEI

diferenta de curs 665 = 5124 30 LEI

Plata impozitului la bugetul de stat: 446 = 5121 801,92 LEI

Se inregistreaza si taxarea inversa chiar daca nerezidentul este din afara UE : Baza TVA = 1000 EUR x 4,2 + 801,92 = 5001,92 LEI

4426 = 4427 1200,46 LEI ( 5000,92 x 24/100 ) Nu se declara operatiunea in declaratia 390 iar in Decontul de TVA 300 se declara la rd 7 si rd 19
In cazul in care nerezidentul este din UE taxarea inversa se face la valoarea din factura fara impozitul achitat in Romania:
4426 = 4427 1008 LEI ( 4200 x 24/100 ) operatiunea se declara in declaratia 390 si in decontul de TVA la rd.7, 7.1, 7.11 si rd 19, 19.1, 19.1.1

Daca furnizorul de servicii este de acord ca din factura sa i se retina impozitul de 16% chiar daca nu aduce certificat de rezidenta fiscala, atunci calculul impozitului va fi 1000 EUR x 16/100 = 160 EUR, iar furnizorului i se va plati suma de 840 EUR ( 1000 EUR - 160 EUR ). Pentru aceasta suma de 160 EUR beneficiarul serviciului din Romania ii va da furnizorului credit fiscal.

Impozitul astfel calculat se va plati catre buget pana la data de 25 a lunii urmatoare si se declara in declaratia 100